Anime-Z ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย]

ซับไทย 01/02/2019
Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย]

เรื่องย่อ อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 1

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 2

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 3

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 4

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 5

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 6

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 7

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 8

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 9

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 10

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 11

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 12

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 13

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 14

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 15

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 16

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 17

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 18

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 19

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 20

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 21

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 22

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 23

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 24

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 25

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย [ซับไทย] Ep 26